Notice Notice for user

Dalyvavimas Europos statistikos konkurse reiškia visišką sutikimą su jo taisyklėmis.

Bendrojo ugdymo mokykla


Komandos informacija

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
Tikslas: šioje formoje surinkti asmens duomenys bus naudojami tik vienam tikslui – koordinuoti Jūsų dalyvavimą Europos statistikos konkurse (ESK) (susisiekti su dalyviais tik konkurso klausimais).
Jeigu duosite sutikimą, formoje nurodytas Jūsų el. paštas gali būti naudojamas Jums informuoti apie būsimus ESK konkursus.
Formoje pateikti duomenys taip pat bus naudojami rengiant anonimizuotą statistiką apie dalyvavimą konkurse.
Duomenų valdytojai: Eurostatas, Ispanijos Nacionalinis statistikos institutas, Valstybės duomenų agentūra.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a p.
Duomenų gavėjai: prieigą prie duomenų turės Valstybės duomenų agentūra, Ispanijos Nacionalinis statistikos institutas (kaip projekto koordinatorius) ir Eurostatas (prie duomenų tų komandų, kurios dalyvaus Europos etape).
Duomenų saugojimas: duomenys bus saugomi Ispanijos Nacionalinio statistikos instituto serveryje (Avd. Manoteras 50-52, 28050 Madridas, Ispanija). Duomenys bus saugomi dvejus metus. Jeigu duosite sutikimą el. pašto adresą naudoti informuojant apie būsimus konkursus, el. pašto adresas bus saugomas iki sutikimo atšaukimo.
Duomenų subjekto teisės: Jūs turite teisę atšaukti duotą sutikimą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti arba ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite el. paštu dap@stat.gov.lt
Susipažinau su pateikta informacija *
Sutinku, kad duomenų valdytojas informuotų mane el. paštu apie būsimus ESK konkursus

* Privalomas laukas